Soubory volně ke stažení

HUMAX
HDCI-5000_upgrade.hdf Funkční verze pro Humax HDCI 5000,upgrade přijímače pomocí USB flash. Je nutné udělat po upgradu tovární nastavení a opětovné naladění. Postup aktualizace s/w prijimace HDCI 5000 řešící problém s příjmem HD programů z ASTRY 23E TP 12,109 H : soubor nahrát na USB stick - naformátovaný na FAT 32 ( je dobré mít s/w samostatně na rootu disku) : přijímač vypnout ze sítě : vložit USB stick do portu na zadním panelu : přijímač zapnout a současně podržet tl. StandBy : display zobrazuje postup upgradu, končí zobrazením END : dokončit aktualzaci vypnutím ze sitě a opětovným zapnutím. Aktualizace dokončena. 5.22 Mb stáhnout soubor
HUMAX IRHD 5100S
HMX10127_IRHD5100S.zip Oficiální verze s/w pro Humax IRHD 5100S-HMX 1.01.27, která byla spol. Skylink certifikována dle specifikace 1.1 Aktualizace s/w verze přijímače bude dostupná pouze pomocí USB portu , doporučujeme použít USB port na předním panelu satelitního přijímače. Tato verze má oproti předchozí verzi 1.01.26 upravenu správu programových předvoleb v oblíbených seznamech tak, aby řazení předvoleb bylo číslováno v pořadí, jak jsou programy vkládány do seznamu oblíbených kanálů. Seznam v oblíbené skup. bude začínat vždy od pozice 1,2,3, ...xx a číslování programů je nezávislé na hlavním TV seznamu. V hlavním TV seznamu jsou programy ukládány v pořadí 1 - 4000 pro Skylink Fastscan a od 4001.....xxxx jsou ukládány programy naladěné ručně nabo automatickým vyhledáváním dle zadání uživatele. Pro zákazníky, kteří nechtějí používat Fastscan, doporučujeme v nastavení aktualizcí služby fastscanu obě položky nastavit na vypnuto. Tato verze má podporu HBBTv, rodičovskou kontrolu přístupu k obsahu tzv. Maturity rating a např. zálohování kanálových seznamů na USB klíč. Popis aktualizce pomocí USB klíče: Zip soubor rozbalit a nakopírovat na USB klíč. Přijímač je v běžném provozu, USB klíč vložte do USB portu na předním panelu a krátce stiskněte tl. reset nad ním. Současně stiskněte a držte na předním panelu tl. "šipka dolů" do doby než proběhne inicializce loaderu (běžící čárka po okrajích segmentů LED displaye) po dokončení inicializce loaderu cca 2-3sec se spustí aktualizační proces, můžete jej sledovat na obrazovce TV. Proces aktualizace trvá cca 4 min. Je li v přijímači verze 1.00.02 ; 1.00.06, 1.01.06, 1.01.09, 1.01.10 je nutné po aktualizaci s/w provést tovarní nastavení. 19.77 Mb stáhnout soubor
Katalog FUBA 03/2013 Ger
Katalog Fuba 03-2013.zip Aktualizovaný katalog komponentů zn.FUBA 3/2013 (něm. verze) 11.58 Mb stáhnout soubor
CS Box
CSboxmini_midi5.3.27.Q.IRD Oficiální s/w z 1.11. 2013 pro přijímače CS box mini/midi verze 5.3.27Q "QUEBEC".Postup aktualizace přes USB port: -soubor rozbalit a nahrát na USB disk ( USB naformátovat do FAT32) do adresáře _update, USB vložit do přijímače a v menu aktualizace s/w stisk. červené tl. a poté tl. OK. -vyčkat na dokončení procesu aktualizace s/w - poté proveďte celkové tovární nastavení. Doba aktualizace s/w přes USB je cca 3 min. 4.24 Mb stáhnout soubor
 
Veškerý obsah stránek je chráněn autorským zákonem.